Villkor

Nordic Eyewear AB
Sankt Eriksgatan 46
112 34 Stockholm
Org.nr: 556 898 – 4917

E-post: support@misterspex.se
Telefon: 08-55 00 25 60

Konkurrens-, varumärkes- och upphovsrättsfrågor:

Om du anser att vi har överträtt varumärkes- eller konkurrenslagstiftning, eller att innehållet på denna webbplats har kopierats på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång, eller om du har en rättslig fråga om vårt företag eller webbplatsen, kan du kontakta oss på följande adress:

Nordic Eyewear AB
Sankt Eriksgatan 46
112 34 Stockholm

Ansvarsfriskrivning

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är riktig eller fullständig. All användning sker på egen risk.
Vi påpekar uttryckligen att vi inte bär något ansvar för tredjepartserbjudanden på webben (så kallade djuplänkar). När det länkas till tredjepartswebbplatser har dessa, så vitt vi vet, inget kriminellt eller förbjudet innehåll. Vi tar inget som helst ansvar för sådant innehåll.

Upphovsrättsmeddelande

Innehållet och strukturen på misterspex.se är upphovsrättsskyddat. Allt mångfaldigande av information eller data, särskilt användningen av texter, delar av texter, bilder eller annat innehåll, kräver tillstånd från upphovsmannen eller rättighetshavaren.