Integritetspolicy

Reglering av dataskydd hos Mister Spex GmbH

 

1. Ansvarig

 Ansvarig för behandlingen av personrelaterade uppgifter är:

Mister Spex GmbH

Greifswalder Straße 156

10409 Berlin, Tyskland

E-post: support@misterspex.se

Telefon: 08-55 00 25 60

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på:

Mister Spex GmbH

– Dataskyddsombudet på Mister Spex GmbH –

Greifswalder Straße 156

10409 Berlin, Tyskland

E-post: support@misterspex.se

 

 2. Syftet med databehandling, rättsliga grunder samt kategorier av mottagare

a) Gällande vår webbplats

När du besöker vår webbplats skickar webbläsaren du använder automatisk information till webbsidans webbhotell och informationen lagras fysisk i en så kallad temporär loggfil. Dessutom sparas följande information och lagras tills att den raderas:

  • IP-adressen för den enhet som har sänt förfrågan
  • Datum och tid för internetåtkomsten
  • Namnet och webbadressen på den anropade filen
  • Hemsidan / appen som åtkomsten gjordes ifrån (refererings-URL)
  • Den webbläsare du använder och i förekommande fall även operativsystemet på din dator samt namnet på din Internet-operatör

Rättslig grund för sparande av IP-adressen är artikel 6 paragraf 1 lit. f) i GDPR. Det berättigade intresset härleds från syftet med datainsamling enligt följande ändamål:

  • Säkerställa en smidig internetåtkomst
  • Säkerställa att det är lätt att använda vår webbplats
  • Utvärdering av systemsäkerhet och -stabilitet
  • Andra administrativa ändamål

All data lagras av webbhotellet så länge som din data tjänar till att säkra våra legitima intressen, som definieras ovan och raderas sedan automatiskt.

b) Övrig datainsamling på vår webbplats

i. 
Inbäddning av videor på Youtube

På den här webbplatsen använder vi oss av YouTube-plattformen för att bädda in videoklipp. Inbäddning av videor sker med utvidgat dataskydd av din individuella integritet. Här gäller följande: Om du besöker en sida som har en sådan video inbäddad, får du automatisk en länk till en av YouTubes servrar. Enligt uppgifter från YouTube kommer information (t.ex. vilken hemsida du befinner dig på) endast att skickas till YouTube, om du tittar på videon. En tilldelning till ditt individuella YouTube-konto sker bara om du är inloggad på YouTube just vid tillfället. Om du vill förhindra detta, kan du logga ut från Google eller Youtube innan du besöker vår hemsida. Ytterligare information om YouTubes dataskyddspolicy tillhandahålls av Google på följande länk: https://policies.google.com/privacy?hl=se

 ii. Funktionen kommentar

När du använder dig av vår kommentarfunktion samlar vi bara in och sparar själva kommentaren och de kontaktuppgifter du har angett. All data överförs säkert via SSL-kryptering. Överföringen sker på grundlag av vårt berättigade intresse enligt Art 6 paragraf 1 lit. f) i GDPR av att hantera din kommentar och att kunna visa den på vår webbplats. Uppgifterna i kommentarerna lagras tills du begär att de raderas.

 

3. Online-utseende samt webbplatsoptimering

a) Allmänna riktlinjer gällande Cookies

 På vår hemsida använder vi oss av s.k. cookies på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit. f) i GDPR. Detta för att föra statistik över användningen av vår webbplats och för att kunna utvärdera hur vi kan optimera vårt erbjudande för dig. Vårt berättigade intresse av att optimera vår hemsida anses vara legitimt enligt vad som avses i ovannämnda lagbestämmelse.

Cookies är små loggfiler som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras på din enhet, när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte datorn, de innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. I cookies lagras information i anslutning till den specifika datorn som används. Detta betyder emellertid inte att vi automatiskt är medvetna om din identitet. Användning av cookies tjänar till att göra vårt erbjudande bättre för dig. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Cookies raderas automatiskt efter en bestämd tid beroende på deras syfte och är inte samma för alla. Du kan dock konfigurera webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator eller att du alltid får ett meddelande innan en ny cookie skapas. Om du inaktiverar användning av cookies helt kan det dock betyda att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

b) Tracking- och andra webbanalysverktyg

 För det specifika ändamål med en behovsbaserad presentation samt kontinuerlig optimering av våra webbsidor, använder vi följande verktyg på grundval av artikel 6 para 1 lit. f) i GDPR. Detta utgör samtidigt ett legitimt intresse av att spara data.

 i. Google Analytics

Denna webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder loggfiler, s.k. cookies, som lagras på din dator för att kunna analysera hur användare använder sig av webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies genom användningen av vår webbplats överförs oftast till en Google-server i USA och lagras därmed på den. I fall du aktiverar IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress först att trunkeras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller någon tredje part inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA i ett förkortat format. På uppdrag av oss, operatören av denna webbplats, kommer Google att använda denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter till operatören om aktiviteter på webbsidorna samt tillhandahålla andra internettjänster i samband med besöket på webbplatsen.

Din IP-adress, som tillhandahålls av Google som en del av Google Analytics kommer inte att knytas till annan Google-information. Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra en motsvarande inställning på din webbläsare. OBS! Om du gör det, kan du kanske inte använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

Du kan när som helst göra invändning emot datainsamling och -lagring med effekt för framtiden genom att ladda ner och installera en webbläsar-plugin, som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Med diskussionen om användning av fullständiga IP-adresser för Google Analytics, vill vi påpeka att den här webbplatsen använder sig av utvidgningen: „_anonymizeIp()“. Därför blir din IP-adress endast sänt till Google i förkortat format för att utesluta att man direkt kan erhålla information om personen.

 

4. Mottagare av data utanför EU

Följande mottagare av dina uppgifter har huvudsäte utanför Europeiska unionen: Google Inc. (leverantör av spårteknik) och Pagely, Inc. (webbhotell). Datatransmissionen sker enligt principerna för så kallade sköld för skydd av privatlivets integritet i EU och USA.

 

5. Användarens rättigheter

 a) Återkallande av medgivande

Om du har gett oss ditt samtycke till insamling, lagring och användning av personuppgifter i samband med användningen av webbplatsen, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av den redan sparade databehandlingen. Återkallandet kan sändas via e-post eller skriftligen till de kontakter som anges i punkt 1 ovan. Effekten av en sådan återkallelse är begränsad till lagring och användning av personuppgifter, som kanske inte redan har sparats och som använts utan ditt medgivande pga. gällande tillstånd enligt lagen.

b) Information om, medgivande från, radering och begränsande av möjlighet för överföring av data

Efter skriftlig eller annan form av förfrågan ger vi dig enligt Art. 15 i GDPR när som helst besked om vilka personuppgifter vi har lagrade hos oss. Dessutom har du möjlighet att när som helst be oss om att rätta i dina personuppgifter enligt Artikel 16 i GDPR. Om kraven i artikel 17 i GDPR är uppfyllda har du rätt till att uppgifterna raderas. Enligt villkoren i Art. 18 i GDPR kan du begränsa sparandet av data om dig enligt artikel 18 i GDPR . Dessutom har du rätt till att få data överförd enligt villkoren i artikel 20 i GDPR. Är databehandlingen baserad på artikel 6 paragraf 1 lit. e) eller f) i GDPR har du rätt att invända mot datainsamlandet enligt artikel 21 i GDPR. Kontakta dem som nämns under punkt 1. Enligt artikel 22 i GDPR har du också rätt att inte vara föremål för eventuella beslut som enbart baserar sig på automatisk databearbetning (inklusive profilering) som kan få rättsverkan eller på liknande sätt påverka dig på ett negativt sätt. Dessutom är det möjligt att vända sig till den tillsynsmyndighet som är ansvarig i ditt land.

 

6. Ditt ansvar att bemöta krav på att lämna ut data

I princip har du ingen avtalsenlig eller juridisk skyldighet att lämna personuppgifter till

oss. Om du emellertid inte lämnar de personuppgifter som vi ber om och har markerat som obligatoriska fält, kan vi inte tillhandahålla den begärda tjänsten.

 

7- Finns det ett automatiserat grundlag för våra beslut? 

 Vi baserar inga beslut uteslutande på automatisk datainsamling (inklusive profilering), som har rättsinverkan för dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett negativt sätt.

 

Status: Maj 2018